Expeditions and Events Calendar

May 2022

ML24 Malta
 
8 days:
28 May - 04 Jun
8 days:
28 May -
 04 Jun
SA24 Spain
 
8 days:
28 May - 04 Jun
8 days:
28 May -
 04 Jun

June 2022

KC25 Kent Cycling & Walking
 
4 days:
02 Jun - 05 Jun
4 days:
02 Jun -
 05 Jun
IS26 Israel
 
11 days:
08 Jun - 18 Jun
11 days:
08 Jun -
 18 Jun
MT26 Montenegro
 
9 days:
09 Jun - 17 Jun
9 days:
09 Jun -
 17 Jun
DC26 Dangerous Camping
 
3 days:
10 Jun - 12 Jun
3 days:
10 Jun -
 12 Jun
WD26 WORD.
 
3 days:
10 Jun - 12 Jun
3 days:
10 Jun -
 12 Jun
SF26 Slovenia - Lake Bled
 
8 days:
11 Jun - 18 Jun
8 days:
11 Jun -
 18 Jun

July 2022

IT33 Italian Lakes - cycling
 
8 days:
25 Jul - 01 Aug
8 days:
25 Jul -
 01 Aug
KE33 Kentish Expedition
 
8 days:
25 Jul - 01 Aug
8 days:
25 Jul -
 01 Aug
VC33 Provence - cycling
 
10 days:
25 Jul - 03 Aug
10 days:
25 Jul -
 03 Aug
IS33 Israel
 
11 days:
26 Jul - 05 Aug
11 days:
26 Jul -
 05 Aug
AM33 Amalfi & Sorrento
 
10 days:
27 Jul - 05 Aug
10 days:
27 Jul -
 05 Aug
AA33 Alpine Bible Week
 
8 days:
29 Jul - 05 Aug
8 days:
29 Jul -
 05 Aug

August 2022

VC34 Provence - cycling
 
10 days:
01 Aug - 10 Aug
10 days:
01 Aug -
 10 Aug
GR34 Greece
 
10 days:
03 Aug - 12 Aug
10 days:
03 Aug -
 12 Aug
AN34 Andorra
 
8 days:
04 Aug - 11 Aug
8 days:
04 Aug -
 11 Aug
SE34 Schladming - excursions
 
8 days:
05 Aug - 12 Aug
8 days:
05 Aug -
 12 Aug
MT35 Montenegro
 
8 days:
12 Aug - 19 Aug
8 days:
12 Aug -
 19 Aug
NB35 Norway
 
8 days:
12 Aug - 19 Aug
8 days:
12 Aug -
 19 Aug
AL36 Alsace - cycling
 
10 days:
15 Aug - 24 Aug
10 days:
15 Aug -
 24 Aug
AM36 Amalfi & Sorrento
 
10 days:
17 Aug - 26 Aug
10 days:
17 Aug -
 26 Aug
IC36 Iceland
 
10 days:
17 Aug - 26 Aug
10 days:
17 Aug -
 26 Aug
FW36 Family & Friends Week
 
7 days:
20 Aug - 26 Aug
7 days:
20 Aug -
 26 Aug
ML36 Malta
 
10 days:
20 Aug - 29 Aug
10 days:
20 Aug -
 29 Aug
IA37 Active Italy
 
8 days:
22 Aug - 29 Aug
8 days:
22 Aug -
 29 Aug
SF37 Slovenia - Lake Bled
 
8 days:
23 Aug - 30 Aug
8 days:
23 Aug -
 30 Aug
FW37 Family & Friends Week
 
4 days:
26 Aug - 29 Aug
4 days:
26 Aug -
 29 Aug

September 2022

GR39 Greece
 
10 days:
05 Sep - 14 Sep
10 days:
05 Sep -
 14 Sep
IS39 Israel
 
11 days:
06 Sep - 16 Sep
11 days:
06 Sep -
 16 Sep
AM39 Amalfi & Sorrento
 
10 days:
07 Sep - 16 Sep
10 days:
07 Sep -
 16 Sep
CN39 Canada
 
10 days:
08 Sep - 17 Sep
10 days:
08 Sep -
 17 Sep
RM39 Italy Tour
 
14 days:
08 Sep - 21 Sep
14 days:
08 Sep -
 21 Sep
MT40 Montenegro
 
8 days:
12 Sep - 19 Sep
8 days:
12 Sep -
 19 Sep
SY40 Sicily
 
8 days:
14 Sep - 21 Sep
8 days:
14 Sep -
 21 Sep
WD40 WORD.
 
3 days:
16 Sep - 18 Sep
3 days:
16 Sep -
 18 Sep
MT41 Montenegro
 
8 days:
19 Sep - 26 Sep
8 days:
19 Sep -
 26 Sep
SF41 Slovenia - Lake Bled
 
8 days:
19 Sep - 26 Sep
8 days:
19 Sep -
 26 Sep
KC41 Kent Cycling & Walking
 
4 days:
22 Sep - 25 Sep
4 days:
22 Sep -
 25 Sep
MW42 20's & 30's
 
3 days:
30 Sep - 02 Oct
3 days:
30 Sep -
 02 Oct

October 2022

IR43 Ireland
 
6 days:
03 Oct - 08 Oct
6 days:
03 Oct -
 08 Oct
IS45 Israel
 
11 days:
19 Oct - 29 Oct
11 days:
19 Oct -
 29 Oct
SC45 Spain
 
9 days:
21 Oct - 29 Oct
9 days:
21 Oct -
 29 Oct
ML45 Malta
 
8 days:
22 Oct - 29 Oct
8 days:
22 Oct -
 29 Oct
SA45 Spain
 
8 days:
22 Oct - 29 Oct
8 days:
22 Oct -
 29 Oct
IS46 Israel
 
11 days:
25 Oct - 04 Nov
11 days:
25 Oct -
 04 Nov

November 2022

MW47 Bonfire Weekend
 
3 days:
04 Nov - 06 Nov
3 days:
04 Nov -
 06 Nov
MW48 Belgium Battlefields
 
3 days:
11 Nov - 13 Nov
3 days:
11 Nov -
 13 Nov
WD49 WORD.
 
3 days:
18 Nov - 20 Nov
3 days:
18 Nov -
 20 Nov

December 2022

MW51 Christmas Craft
 
3 days:
02 Dec - 04 Dec
3 days:
02 Dec -
 04 Dec
BR51 Bruges
 
03 Dec
03 Dec
PC52 The Essence of Christmas
 
5 days:
05 Dec - 09 Dec
5 days:
05 Dec -
 09 Dec
MW52 Bruges Christmas Market
 
3 days:
09 Dec - 11 Dec
3 days:
09 Dec -
 11 Dec
NY03 New Year Event
 
5 days:
29 Dec - 02 Jan
5 days:
29 Dec -
 02 Jan

January 2023

MW57 Start the Year Right
 
3 days:
13 Jan - 15 Jan
3 days:
13 Jan -
 15 Jan
MW58 Board Games & Jigsaws
 
3 days:
20 Jan - 22 Jan
3 days:
20 Jan -
 22 Jan