Expeditions and Events Calendar

May 2021

'WORD. online!' - Andy Robinson
 
08 May
08 May
GS25 Great Spring Re-connect
 
4 days:
28 May - 31 May
4 days:
28 May -
 31 May
ML25 Malta
 
8 days:
29 May - 05 Jun
8 days:
29 May -
 05 Jun

June 2021

KW26 Kent Walking & Cycling
 
4 days:
03 Jun - 06 Jun
4 days:
03 Jun -
 06 Jun
WD27 WORD. at the Manor
 
3 days:
11 Jun - 13 Jun
3 days:
11 Jun -
 13 Jun
DC27 Dangerous Camping
 
3 days:
11 Jun - 13 Jun
3 days:
11 Jun -
 13 Jun
'WORD. online!' - Dan Wells: Hosea
 
12 Jun
12 Jun
SF28 Slovenia - Lake Bled
 
8 days:
14 Jun - 21 Jun
8 days:
14 Jun -
 21 Jun
MT29 Montenegro
 
8 days:
22 Jun - 29 Jun
8 days:
22 Jun -
 29 Jun

July 2021

'WORD. online!'
 
03 Jul
03 Jul
BR31 Bruges
 
10 Jul
10 Jul
GS33 Great Summer Re-connect
 
4 days:
23 Jul - 26 Jul
4 days:
23 Jul -
 26 Jul
VC34 Provence - cycling
 
10 days:
26 Jul - 04 Aug
10 days:
26 Jul -
 04 Aug
IT34 Italian Lakes - cycling
 
8 days:
27 Jul - 03 Aug
8 days:
27 Jul -
 03 Aug
SE34 Schladming - excursions
 
8 days:
30 Jul - 06 Aug
8 days:
30 Jul -
 06 Aug
IX34 Israel
 
11 days:
31 Jul - 10 Aug
11 days:
31 Jul -
 10 Aug

August 2021

VC35 Provence - cycling
 
10 days:
02 Aug - 11 Aug
10 days:
02 Aug -
 11 Aug
GX35 Greece
 
10 days:
02 Aug - 11 Aug
10 days:
02 Aug -
 11 Aug
MT35 Montenegro
 
8 days:
03 Aug - 10 Aug
8 days:
03 Aug -
 10 Aug
ZT35 Austrian Tirol
 
10 days:
05 Aug - 14 Aug
10 days:
05 Aug -
 14 Aug
ZX35 Austrian Tirol
 
8 days:
06 Aug - 13 Aug
8 days:
06 Aug -
 13 Aug
'WORD. online!'
 
07 Aug
07 Aug
LM36 Lake Maggiore
 
8 days:
09 Aug - 16 Aug
8 days:
09 Aug -
 16 Aug
AL36 Alsace - cycling
 
10 days:
09 Aug - 18 Aug
10 days:
09 Aug -
 18 Aug
MT36 Montenegro
 
8 days:
10 Aug - 17 Aug
8 days:
10 Aug -
 17 Aug
CF36 Switzerland
 
10 days:
12 Aug - 21 Aug
10 days:
12 Aug -
 21 Aug
CZ36 Switzerland
 
8 days:
13 Aug - 20 Aug
8 days:
13 Aug -
 20 Aug
AA36 Alpine Bible Week
 
8 days:
13 Aug - 20 Aug
8 days:
13 Aug -
 20 Aug
SF37 Slovenia - Lake Bled
 
8 days:
16 Aug - 23 Aug
8 days:
16 Aug -
 23 Aug
AL37 Alsace - cycling
 
10 days:
16 Aug - 25 Aug
10 days:
16 Aug -
 25 Aug
IC37 Iceland
 
10 days:
18 Aug - 27 Aug
10 days:
18 Aug -
 27 Aug
GX37 Greece
 
10 days:
18 Aug - 27 Aug
10 days:
18 Aug -
 27 Aug
ML37 Malta
 
10 days:
21 Aug - 30 Aug
10 days:
21 Aug -
 30 Aug
FW37 Family & Friends Week
 
7 days:
21 Aug - 27 Aug
7 days:
21 Aug -
 27 Aug
IA38 Active Italy
 
8 days:
23 Aug - 30 Aug
8 days:
23 Aug -
 30 Aug
AM38 Amalfi & Sorrento
 
8 days:
24 Aug - 31 Aug
8 days:
24 Aug -
 31 Aug
FW38 Family & Friends Week
 
4 days:
27 Aug - 30 Aug
4 days:
27 Aug -
 30 Aug

September 2021

IX40 Israel
 
11 days:
08 Sep - 18 Sep
11 days:
08 Sep -
 18 Sep
CN40 Canada
 
10 days:
09 Sep - 18 Sep
10 days:
09 Sep -
 18 Sep
AM40 Amalfi & Sorrento
 
10 days:
09 Sep - 18 Sep
10 days:
09 Sep -
 18 Sep
WD40 WORD.
 
3 days:
10 Sep - 12 Sep
3 days:
10 Sep -
 12 Sep
MT40 Montenegro
 
8 days:
10 Sep - 17 Sep
8 days:
10 Sep -
 17 Sep
'WORD. online!'
 
11 Sep
11 Sep
RM40 Italy Tour
 
14 days:
11 Sep - 24 Sep
14 days:
11 Sep -
 24 Sep
SF41 Slovenia - Lake Bled
 
8 days:
13 Sep - 20 Sep
8 days:
13 Sep -
 20 Sep
SY41 Sicily
 
8 days:
14 Sep - 21 Sep
8 days:
14 Sep -
 21 Sep
KW41 Kent Cycling & Walking
 
4 days:
16 Sep - 19 Sep
4 days:
16 Sep -
 19 Sep
MT41 Montenegro
 
8 days:
17 Sep - 24 Sep
8 days:
17 Sep -
 24 Sep
IX42 Israel
 
10 days:
23 Sep - 02 Oct
10 days:
23 Sep -
 02 Oct
GX42 Greece
 
10 days:
23 Sep - 02 Oct
10 days:
23 Sep -
 02 Oct

October 2021

MW43 20's & 30's
 
3 days:
01 Oct - 03 Oct
3 days:
01 Oct -
 03 Oct
IR44 Ireland
 
6 days:
04 Oct - 09 Oct
6 days:
04 Oct -
 09 Oct
IX45 Israel
 
11 days:
13 Oct - 23 Oct
11 days:
13 Oct -
 23 Oct
MW45 Belgium Battlefields
 
3 days:
15 Oct - 17 Oct
3 days:
15 Oct -
 17 Oct
SC46 Spain
 
9 days:
22 Oct - 30 Oct
9 days:
22 Oct -
 30 Oct
SX46 Spain
 
8 days:
23 Oct - 30 Oct
8 days:
23 Oct -
 30 Oct
ML46 Malta
 
8 days:
23 Oct - 30 Oct
8 days:
23 Oct -
 30 Oct
IX47 Israel
 
10 days:
28 Oct - 06 Nov
10 days:
28 Oct -
 06 Nov

November 2021

MW48 Bonfire Weekend
 
3 days:
05 Nov - 07 Nov
3 days:
05 Nov -
 07 Nov
WD49 WORD.
 
3 days:
12 Nov - 14 Nov
3 days:
12 Nov -
 14 Nov
MW51 Christmas Craft
 
3 days:
26 Nov - 28 Nov
3 days:
26 Nov -
 28 Nov
BR51 Bruges
 
27 Nov
27 Nov

December 2021

MW52 Bruges Christmas Market
 
3 days:
03 Dec - 05 Dec
3 days:
03 Dec -
 05 Dec
MW53 Board Games & Jigsaws
 
3 days:
10 Dec - 12 Dec
3 days:
10 Dec -
 12 Dec
NY03 New Year Event
 
5 days:
29 Dec - 02 Jan
5 days:
29 Dec -
 02 Jan

January 2022

MW58 Start the Year Right
 
3 days:
14 Jan - 16 Jan
3 days:
14 Jan -
 16 Jan